Zápis z říjnové klubové schůzky

01.11.2011 14:08

 

Zápis se schůzky Regionálního klubu Zlín dne 31.10.2011

 

Místo konání : Kongresové centrum Zlín

1. Prohlídka Kongresového centra Zlín - prohlídka byla doplněna zajímavými informacemi o provozu Kongresového centra, o nákladech na jeho provoz apod.

2. Informace o znovuzahájení projektu Asistenčního centra při OHK Zlín, jehož partnerem je Regionální klub Zlín MAPM. Projekt byl zahájen 1.9.2011, za MAPM se ho účastní ing.Jana Volná – předsedkyně klubu a ing. Lada Vaněčková.

Dále byly členky informovány o zahajovací konferenci tohoto projektu ze dne 19.10.2011, jíž se kromě členek ze Zlína zúčastnila i prezidentka MAPM ing.Olga Girstlová.

3. Členky byly informovány o konání společné konference v italském Lignanu s členkami italské hospodářské komory. Konference se uskuteční na přelomu května a června 2012.

Regionální klub Zlín je spolupořadatelem konference , hlavní organizátor celé akce je firma

EMD s.r.o. Program konference bude upřesněn v průběhu listopadu.

4. Informace o vyúčtování projektu Asistenčního centra za předchozí období – od 12/2009

až 7/2011.

5. Členkám bylo navrženo konání promo akce našeho klubu v březnu roku 2012.

Ve spolupráci s paní Tomšů uspořádáme malou módní přehlídku baby modelů ( členky se zapojí i dodáním malých modelek a modelů). V rámci této akce bychom chtěli prezentovat firmy všech našich členek. 

6. Pozvánka na koncert – 15.11.2011 se uskuteční koncert tria Ligneus ve foyer Kongresového centra Zlín. Vstupenky pomůže zajistit paní Jana Kubáčová, členky klubu se rády zúčastní.

7. Příští schůzka – datum konání bude upřesněn . Chtěli bychom společně navštívit relaxační centrum ve Zlíně, kde si dopřejeme např. pobyt ve vířivce apod.

8. Doplňující informace : při Regionálním klubu v Brně se zakládá tzv. Business klub, ve kterém se budou samostatně sdružovat členky – podnikatelky a manažerky působící ve větších firmách či v oblasti mimo služby ( kosmetika, kadeřnictví, oděvní salony apod.). Pro tyto členky a také pro zájemkyně ze Zlína se budou pořádat tzv. Business Lunch – kde se mohou setkat s ostatními členkami a probrat společné problémy, domluvit se na případné spolupráci apod. První Business Lunch se bude konat v Brně 8.12.2011, místo konání a čas ještě upřesníme.

 

zapsala : Jana Volná