VIII. mezinárodní konference „Žena – tvůrčí osobnost třetího tisíciletí“ - program

16.05.2012 01:00

 

VIII. mezinárodní konference „Žena – tvůrčí osobnost třetího tisíciletí“

Podnikání v EU - krize nebo transformace?

 
 
17. – 20. května 2012
BENÁTKY
 
 
Program:
Středa 16. 5. 2012
                   Odlet v 15:40 z Prahy
                   Transfer z letiště do hotelu
                   Ubytování
                   Večeře (hrazena individuálně)
Čtvrtek 17. 5. 2012
Individuální prohlídka Benátek / Výlet do Padovy vlakem
Welcome drink
Giorgio Boatto, Honorární konzul České republiky v Benátkách
Jana Volná, Moravská asociace podnikatelek a manažerek MAPM, Regionální klub Zlín, ČR
Lucie Pilipová, Women ́s Forum, Česká republika
Pátek 18. 5. 2012
Konference
(Přednášky budou v českém a italském jazyce)
Místo konání: Sídlo Kraje Benátska, Palazzo Grandi Stazioni,
Fondamenta Santa Lucia
9:00 – 9:30 Registrace
9:30 – 10:00 Zahájení konference
                Moderátorka: Lucie Pilipová
Úvodní pozdravy
 Marialuisa Coppola, radní kraje Benátsko pro rovné příležitosti a pro ekonomický rozvoj, Itálie
 Giorgio Boatto, Honorární konzul České republiky v Benátkách, Itálie
 Olga Girstlová, prezidentka MAPM, prezidentka konference, Česká republika (dopis)
 Kateřina Podracká, Top centrum podnikateliek SR, GetClients, Slovenská republika
 Sandra Miotto, FCEM; AIDDA, Itálie
 
10:00 - 11:30 BLOK I: Podnikání v podmínkách EU aneb jak si vedou podniky v době krize – transformace
Moderátorka: Lucie Pilipová
 Stefania De Santi, Hospodářská komora Benátska, Itálie
 Petr Zahradník, ekonom, konzultant Kanceláře pro EU České spořitelny; člen Národní ekonomické rady vlády (NERV), Česká republika
 Rita Lečbychová, vedoucí oddělení pro společné programování výzkumu, Generální ředitelství pro výzkum a inovace, Evropská komise, Brusel / Česká republika
 Pavla Matulová, Jihomoravské inovační centrum JIC, Brno, Česká republika
 Petra Holušová, advokátka, Česká republika / Itálie
 Jana Ryšlinková, US Business School Praha, Česká republika
 
11:30 – 12:00
Přestávka na kávu
12:00 - 13:30 BLOK II: Podnikání v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví, gastronomie a služeb
Moderátorka: Lenka Ilanovská, TCP; GetClients, SR
 Cristina Maria Pernechele, ředitelka, Hilton Garden Inn, Venice/Mestre, Itálie
 Zuzana Vojtová, Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, Česká Republika (video); Martina Dlabajová, majitelka, Seven Partners; LaBujnik, Česká republika
 Eva Štilcová, FLY UNITED, Česká republika
 Zuzana Tučková, Fakulta managementu a ekonomiky, UTB Zlín, Česká republika
 
13:30 – 14:30
Oběd
14:30 – 16:00 BLOK III: Devadesát minut na osobnostní rozvoj
Moderátorka: Margita Fuchsová, ČR
 Alessandra Scata, podnikatelka, wellness a zen management, Itálie
 Anna Putnová, děkanka, Podnikatelská fakulta VUT Brno, Česká Republika; poslankyně Parlamentu ČR
 Marie Zezůlková, vedoucí Kanceláře strategického rozvoje, Magistrát města Brna, Česká republika
 Máša Vítková, jednatelka, Aliacte; projekt Kvalitní škola, Česká republika
 Věra Staňková, Keswick Partners Communication, Česká republika
 Vzpomínka na Leu Melichárkovou
 
16:00 – 16:30 Přestávka na kávu
16:30 – 17:30 Kariéra, rodina, harmonie osobnosti
                Moderátorka: Yvona Kreuzmannová, ředitelka, Tanec Praha, ČR
 Barbara Carron, podnikatelka, viceprezidentka Fotbalového klubu Padova Calcio, Itálie
 Hana Portová, majitelka, slévárna ALFE, Brno, Česká republika
 Barbora Javorová, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
 Anna Lombardi, design a komunikace, Itálie
Diskuse
Závěr
Slavnostní večeře
 
 
Hosté večera:
 Giorgio Boatto, Honorární konzul České republiky v Benátkách
 Jadran Šetlík, fotograf, Česká republika
 Giovanni Bracale, Itálie
Doprovodný program – Benátky
Sobota 19. 5. 2012
Výlet na ostrovy Murano a Burano, spojený s prohlídkou známých
skláren a výrobců krajek, piknik
Návrat do hotelu ve večerních hodinách
Večer - volný program
Neděle 20. 5. 2012
Benátky, společná prohlídka Dóžecího paláce
Odlet / odjezd do Brna / Prahy; návrat ve večerních hodinách