Prosincová klubová schůzka

11.12.2010 22:54

Poslední klubová schůzka přinesla řadu informací: aktuální informace o hospodaření MAPM, debatu o možnostech propagace klubu v příštím roce, nástin dalších klubových klubových schůzek.

Leden - setkání se spisovatelkou dětských knih

Dále nás čeká prezentace mezinárodní konference v USA, návštěva v provozovně Slovácký koláček Radky Hubálové, návštěva orchideových luk.

Aktuality:

  • Na příští klubové schůzce dojde k volbě místopředsedkyně.
  • V prosinci získá MAPM Zlín nové webové stránky www.podnikatelkyzlin.cz , včetně nových emailových adres
  • Členky MAPM plánují charitativní podporu dětí