Osobní coaching v oblasti slaďování pracovního a rodinného života

17.02.2011 10:00

Osobní coaching v oblasti slaďování pracovního a rodinného života

Každá podnikající žena bude mít k dispozici 1 hodinu coachingu s paní Ing. Martinou Ježkovou. Coaching bude probíhat dne 17. 2. 2011, 10 - 15h ve 23. budově areálu Svit ve Zlíně (ulice Vavrečkova 5262).

Další informace:   1 HODINA coachingu pro každou podnikatelku 

Metoda samotná je založena na mnohaúrovňovém koučovacím procesu:Prvoplánově jde o nalezení a jasné vymezení cíle, kterého chce klient dosáhnout, s následným vyhledáváním vhodné cesty k němu (sladění rodiny a podnikání). Paralelně s tímto zaměřením na cíl, jako "vedlejší produkt", dochází ke zlepšování sebereflexe, sebedůvěry, sebevědomí, sebeúcty. Dále schopnosti rozhodovat se a také se zvyšuje schopnost přijímat větší odpovědnost. Skrze změny myšlení a postojů a zlepšování vztahu k sobě sama se rozšiřuje pole možností daného člověka. Zpřístupňují se zejména jeho vnitřní zdroje. Za podmínky, že klient je ochoten přijmout odpovědnost, tedy samostatně volit a rozhodovat, lze koučování považovat za univerzální metodu dosahování stanovených cílů. Koučování odstraňuje obavy, strach a stres. Řeší problém vyhoření a umí pracovat i s organizací času a sil.

Veškeré služby v rámci Asistenčního centra pro podporu podnikání žen ve Zlíně jsou ZDARMA!