Moravská asociace podnikatelek a manažerek mění název a rozšiřuje svoji působnost v České republice

09.10.2012 07:24

Moravská asociace podnikatelek a manažerek (MAPM) se sídlem v Brně, která od roku 1995 sdružuje ženy – podnikatelky a manažerky na Moravě, rozšířila svoji působnost na Moravě i v Čechách a stala se tak asociací celorepublikovou. Změnila proto také svůj název na Českomoravskou asociaci podnikatelek a manažerek (ČMAPM). Sídlo tohoto dobrovolného profesního sdružení zůstává v Brně, Regionální kluby ČMAPM nyní působí v osmi městech - v Brně, Bruntále, Novém Jičíně, Olomouci, Ostravě, Praze, Svitavách a Zlíně. Ustavující Rada ČMAPM, která se skládá z předsedkyní jednotlivých klubů v regionech, na svém jednání 22. září v Brně projednala změnu stanov a strategii sdružení pro další období. Ta navazuje na motto asociace „Pomáháme ženám podnikat“ i na dlouhodobé cíle tohoto občanského sdružení, které pomáhá začínajícím podnikatelkám, již podnikajícím ženám a také ženám ve vyšších manažerských pozicích vzájemně komunikovat, vyměňovat si informace, přispívá ke vzdělávání žen a jejich osobnímu a profesnímu rozvoji. V obecné rovině propaguje ženské podnikání, kdy důraz klade zejména na oblast malých a středních podniků. „Nově bude ČMAPM podporovat vznik takových firem, které mají ve vedení ženy a jsou inovativní,“ říká Olga Girstlová, prezidentka ČMAPM. „Myslíme si, že takové firmy mohou být úspěšně zapojeny do práce projektových týmů a podílet se na vývoji a výzkumu,“ dodává s tím, že hlavní těžiště práce ČMAPM vidí jak v samostatné klubové činnosti a podpoře podnikání žen v regionech, tak ve spolupráci s Hospodářskými komorami, podnikatelskými inkubátory, univerzitami a dalšími vysokými školami v místě působení Regionálních klubů ČMAPM. Například v Olomouci, kde vznikl Regionální klub v lednu letošního roku, už spolupracuje s Univerzitou Palackého na projektu Rozvoj podnikatelských kompetencí studentů UP. „Naším záměrem je přenést tento projekt mezi žáky a studenty základních a středních škol,“ říká předsedkyně klubu Lenka Cimbálníková. Také v Ostravě chce nově založený klub věnovat pozornost vzdělávání. „Chceme se podílet na tvorbě nových studijních oborů ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a během tří let je uvést do života,“ potvrzuje předsedkyně ostravského klubu Renáta Nešporková. Mezi pravidelné aktivity ČMAPM patří klubová setkání a networking mezi členkami, poradenství, koučing, mentoring, setkávání s významnými osobnostmi hospodářského a společenského života a také pořádání odborných seminářů a konferencí. Nejvýznamnější mezinárodní aktivitou je konference „Žena – tvůrčí osobnost třetího tisíciletí“, kdy se konference konala mimo jiné v New Yorku či keňském Nairobi. Poslední, 8. ročník se uskutečnil v italských Benátkách v květnu 2012. Další 9. ročník konference se bude konat v příštím roce 2013 v Rusku –Moskva –Petrohrad. Více informací najdete na www.podnikatelky.eu a www.creativewoman.info.

 

Kontaktní osoby:
Olga Girstlová, prezidentka ČMAPM, ogirstl@seznam.cz,
Hana Říčková, místopředsedkyně RK Brno, rickova@femma.cz
Lenka Cimbálníková, předsedkyně RK Olomouc, lenka.cimbalnikova@upol.cz