Global Entrepreneurship Week v Brně

21.11.2013 09:00

V rámci konání celosvětového projektu  "Global Entrepreneurship Week"(GEW, který se poprvé koná v ČR se naše

 asociace stala partnerem projektu a organizujeme dva semináře pro studenty a to v úterý 19.11. 2013 v Ostravě ve spolupráci s VSP Ostrava a ve čtvrtek 21.11.2013 v Brně ve spolupráci s Podnikatelskou fakultou VUT v Brně.

 Seminář v Brně organizuje RK Brno ve spolupráci s RK Svitavy.

 

 Cílem projektu jsou semináře cílené na studenty s představiteli start up společností v rámci největší celosvětové události na podporu podnikání.Do projektu se zapojují organizace,které se věnují podpoře podnikání a odborníci,kteří se podělí o své poznatky a doporučení, jak úspěšně rozvíjet byznys.

 Učast na seminářích je zdarma.

 

 V rámci tohoto semináře také představíme nově vznikající projekt spolupráce ČMAPM a EMBC, který se připravuje a

 je v současné době v pilotním procesu. ČMAPM bude poskytovat do EMBC konzultanty,kouče,mentory a EMBC bude

 členkám ČMAPM napomáhat v exportu a v rozvoji konkurence schopnosti malých a středních podniků.

 

 EMBC - nově vznikající nezisková organizace spolupracující s ČMAPM a podnikatelskými inkubátory na podporu MSP,

 stávajícím exportérům a nově vznikajícím podnikatelům, kteří mají zájem směřovat své aktivity na nově rozvíjející se trhy. Cílem je také navazovat spolupráci se začínajícími podnikateli z MSP z rozvojových

 zemí, kteří hledají spolupráci s ČR. Tato nová forma Triangle spolupráce je moderním nástrojem komerční diplomacie.

 (NGO -Podnik-Stážista (student,absolvent)).

 Tento program je určen nezaměstaným absolventům a studentům,kteří nemají žádnou praxi v oblasti mezinárodního obchodu a praktické formě práce v podniku.

 

 Projekty EMBC:

 

 1.Program praktických stáží v nově vzniklém centru pro studenty  a

 nezaměstnané absolventy a jejich podpora formou odborných stáží ve

 spolupráci s MSP v oblasti podpory jejich exportu.

 

 2.Umožnení absolvování praxe pro studenty a nezaměstané absolventy v

 MSP

 

 3.Vytvoření Export/Import Intership Program sloužícího k zapojení

 studentů do praktického řízení v exportních firmách

 

 4.Vytvoření programu Develop Your Business at Emerging Markets

 sloužícího k podpoře mladých podnikatelů

 

 5.vytvoření webového portálu  EMBC sloužícího jako mezinárodní

 komunikační platforma

 

Pozvánka ZDE: pozvanka_Global week.pdf (299596)

prosíme vás o včasné potvrzení vaší účasti na semináři.