Deset let MAPM!

07.01.2011 12:37

reportáž k desátému výročí MAPM naleznete na: www.toptep.cz/mapm.html

MORAVSKÁ ASOCIACE PODNIKATELEK A MANAŽEREK

 

Ženy – manažerky a podnikatelky – se v České republice začaly setkávat krátce po událostech v roce 1989. Už v roce 1990 vznikla v Praze Asociace podnikatelek a manažerek (APM) s cílem sdružit podnikající a podnikavé ženy, vytvořit informační a konzultační síť, podpořit vzdělávání žen a usilovat o rozvoj podnikatelských a manažerských aktivit žen v ČR. 

První pokusy vytvořit podobné regionální sdružení v Brně byly učiněny už v roce 1992, ale tenkrát k tomu ještě nebyly vhodné podmínky. O tři roky později, v roce 1995, vznikl v rámci APM regionální klub se sídlem v Brně. V lednu roku 2000 se brněnský regionální klub APM osamostatnil a vznikla Moravská asociace podnikatelek a manažerek. Soustřeďovala kolem třicítky žen, zejména z Brněnska. 

V současné době má Moravská asociace podnikatelek a manažerek přes 80 členek, aktivní jsou regionální kluby v Brně, ve Zlíně a Bruntále. 

Prezidentkou MAPM na období 2008-2012 byla v říjnu 2008 zvolena na druhé funkční období Ing. Olga Girstlová, jednatelka společnosti Flexibuild s.r.o. Předsedkyní regionálního klubu Brno byla nově znovu zvolena Pavlína Langerová, jednatelka společnosti AUIDICA, s.r.o. s účinností od 2. 9. 2009. 
________________________________________________________________________________________________________________________

Moravská asociace podnikatelek a manažerek je od roku 2000 spoluorganizátorem mezinárodních konferencí „Žena – tvůrčí osobnost třetího tisíciletí“. Prvních pět konferencí konaných v letech 2000-2004 v Praze, Brně a Bratislavě bylo zaměřeno především na malé a střední podnikatelky z České republiky a Slovenska - na výměnu zkušeností, navázaní kontaktů a přeshraniční spolupráci. V roce 2009 se šestý ročník konference konal v New Yorku ve Spojených státech amerických, kdy se zájem českých a slovenských podnikatelek přesunul na mezinárodní úroveň. Cílem konference bylo seznámit se s mezinárodním podnikatelským prostředím, novými trhy a vyměnit si zkušenosti s americkými podnikatelkami. Sedmý ročník konference s podtitulem „Žena – ekonomická brána do Afriky“ je připravován na květen 2011 do Nairobi v Keni. Více informací o projektu mezinárodních konferencí naleznete nawww.creativewoman.info

Moravská asociace podnikatelek a manažerek je také nositelem a zakladatelem projektu Asistenčních center pro podporu podnikání žen v České republice. První asistenční centra byla MAPM provozována v letech 2005-2008, nyní je MAPM partnerem projektu Asistenčních center pro podporu podnikání žen v Brně a ve Zlíně. Asistenční centra jsou provozována na hospodářských komorách. 

Ženy, které chtějí začít podnikat a založit svoji firmu, se mohou i nadále bezplatně obracet o radu jak začít podnikat a také získat nové zkušenosti, které jim pomohou sladit náročný profesní i rodinný život. Aktuální informace s termíny konání seminářů a konzultací naleznete na www.rhkbrno.cz a www.ohkzlin.cz.