ČESKÁ REPUBLIKA ČLENEM FCEM!

09.10.2012 07:32

 

Ve dnech 26. – 29. září se členky Regionálního klubu Brno ČMAPM Jana Kotková a Martina Ježková
účastnily 60. světového kongresu FCEM, který se uskutečnil v Berlíně. FCEM je celosvětová
organizace ženských podnikatelek, která byla založena ve Francii již v roce 1945.
Účastí členek ČMAPM na 60. světovém kongresu FCEM v Berlíně byl završen proces vstupu ČMAPM
do této prestižní organizace podnikatelek z celého světa. Na slavnostní večeři v pátek 28. září 2012
byla Česká republika oficiálně vyhlášena za nového člena FCEM se statutem pozorovatele na jeden
rok. Přijetím ČMAPM do této celosvětové organizace byl dokončen proces, který v únoru tohoto roku
započala prezidentka ČMAPM Olga Girstlová.
Členstvím v FCEM se členkám ČMAPM otevírají nové možnosti mezinárodní spolupráce a
networkingu. Na kongresu byly navázány cenné mezinárodní osobní kontakty s ohledem na projekt
mezinárodních konferencí ČMAPM „Žena – tvůrčí osobnost třetího tisíciletí“.