Asistenční centrum ve Zlíně pomáhá ženám začít s podnikáním a se slaďováním rodinného a pracovního života

05.09.2011 13:51

 

Ženy, které chtějí založit svoji firmu, se mohou i nadále bezplatně obracet o radu jak začít podnikat a také získat nové zkušenosti, které jim pomohou sladit náročný pracovní i rodinný život. Asistenční centrum, které existuje při Okresní hospodářské komoře Zlín, pokračuje ve svých poradenských a školících aktivitách pro ženy od 1. září 2011 do 31. prosince 2013 díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu EU a státního rozpočtu České republiky (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost).

 

Globálním cílem projektu je prosazování cílených opatření pro plnění principu rovných příležitostí na trhu práce a vytvoření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života. „Jsme velice rádi, že i nadále můžeme ženám poskytovat pomoc při zahájení podnikání a podnikatelkám se slaďováním rodinného a pracovního života. Asistenční centrum klade důraz na individuální přístup a zohlednění specifických problémů i aktuálních potřeb klientek. Ženy mohou probrat své podnikatelské záměry s konzultantkou Asistenčního centra, navštěvovat vzdělávací semináře a využívat odborné konzultace z oblasti daní, marketingu, tvorby podnikatelského plánu, vizuální identity firmy a mnoha dalších. Nedílnou součástí služeb pro začínající podnikatelky je možnost využít pomoci právní kanceláře,“ uvedla Ing. Radka Hašková, ředitelka OHK Zlín.

 

Partnerem projektu je Regionální klub Zlín MAPM, se kterým Okresní hospodářská komora Zlín úspěšně spolupracuje již několik let. V oblasti podpory podnikání žen je Okresní hospodářská komora Zlín nejaktivnější komorou v České republice. V období 2005 - 2008 byla zapojena do projektu EQUAL: ASISTENČNÍ CENTRA PRO PODPORU PODNIKÁNÍ ŽEN A SNÍŽENÍ RIZIK NA ZAČÁTKU PODNIKÁNÍ, jehož hlavním partnerem byla MAPM a partnerem MPO. Asistenční centrum ve Zlíně bylo pozitivně vnímáno nejen klientkami, ale také ze strany Zlínského kraje, Úřadu práce, Živnostenského úřadu a Českého svazu žen. Oceněním výsledků práce bylo přidělení dotace Zlínského kraje na pokračování provozu v období 7/2008 až 4/2009 a dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v období 9/2009 až 8/2011.

 

Asistenční centrum pro podporu podnikání žen ve Zlíně poskytuje tyto služby:

  • individuální poradenství při přípravě podnikatelského záměru a podnikatelského plánu,

  • individuální poradenství při vstupu do podnikání včetně odborných konzultací (daňové, právní aj.),

  • právní služby pro začínající podnikatelky,

  • individuální poradenství v oblasti slaďování pracovního a rodinného života pro již podnikající ženy,

  • pořádání odborných seminářů a workshopů.

Veškeré služby poskytované Asistenčním centrem jsou zdarma

Kontaktní osoba:

Ing. Romana Keglerová, konzultantka Asistenčního centra při OHK Zlín

Tel.: 573 776 004, e-mail: romana.keglerova@ohkzlin.cz