AC: Využijte zdarma osobních konzultací v oblasti slaďování rodinného a pracovního života!

01.09.2011 11:39

 

Můžete využít odborných osobních konzultací v oblasti slaďování rodinného a pracovního života. 

V rámci projektu můžete od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2013 využít až 6h konzultací (coachingu).

  ZDARMA

 

KONZULTAČNÍ DNY

Pro již podnikající ženy: 

20. 10. 2011 Coaching v oblasti sladění rodiny a podnikání s odbornicí Ing. Martinou Ježkovou (v rozmezí 8 – 14h) 

1. 11. 2011 Coaching v oblasti sladění rodiny a podnikání s odbornicí Mgr. Janou Křemenovou (v rozmezí 10 – 16h)

14. 11. 2011 Coaching v oblasti sladění rodiny a podnikání s odbornicí Ing. Martinou Ježkovou (v rozmezí 8 – 14h)

Metoda samotná je založena na mnohaúrovňovém koučovacím procesu: Prvoplánově jde o nalezení a jasné vymezení cíle, kterého chce klient dosáhnout, s následným vyhledáváním vhodné cesty k němu. Paralelně s tímto zaměřením na cíl, jako "vedlejší produkt", dochází ke zlepšování sebereflexe, sebedůvěry, sebevědomí, sebeúcty. Dále schopnosti rozhodovat se a také se zvyšuje schopnost přijímat větší odpovědnost. Skrze změny myšlení a postojů a zlepšování vztahu k sobě sama se rozšiřuje pole možností daného člověka. Zpřístupňují se zejména jeho vnitřní zdroje. Za podmínky, že klient je ochoten přijmout odpovědnost, tedy samostatně volit a rozhodovat, lze koučování považovat za univerzální metodu dosahování stanovených cílů. Koučování odstraňuje obavy, strach a stres. Řeší problém vyhoření a umí pracovat i s organizací času a sil 

 

Místo konání konzultací:

Podnikatelské inovační centrum ve Zlíně (23. budova svitovského areálu, 3. patro, dveře č. 307)

 

Prosím, přihlaste se včas a rezervujte si hodinovou konzultaci!!!

PŘIHLÁŠKA NA KONZULTACI JE ZÁVAZNÁ 

Veškeré připravované akce naleznete na www.ohkzlin.cz pod sekcí Asistenční centrum.

 

Pro jakékoliv další otázky či nejasnosti kontaktujte:

Ing. Romana Keglerová, konzultantka Asistenčního centra

 Okresní hospodářská komora Zlín

Vavrečkova 5262 (23. budova svitovského areálu), 760 01 Zlín

tel./fax: +420 573 776 004

email: romana.keglerova@ohkzlin.cz

www.ohkzlin.cz

 

...................................................................................................................................................

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

 

minimum publicity-barevne.jpg