AC: Time management - seminář

03.12.2010 09:00

 Připravily jsme pro Vás další seminář zaměřený na oblast sladění rodinného a pracovního života.

Seminář se uskuteční dne 3. prosince 2010 od 9:00 do 14:00 hodin ve Vile Tomáše Bati ve Zlíně na téma:
„TIME MANAGEMENT PŘI SLAĎOVÁNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA“
Přednášející: Pavlína Langerová, AUDICA s.r.o.

Seminář je určen pro již podnikající ženy s cílem poskytnout základní informace o metodách řízení vlastního času, orientaci v prioritách - jak se řadí rodinné a pracovní povinnosti, základní poznatky o časovém stresu, sebepoznání vlastních možností, metody organizování času včetně pomůcek a prostředků, seznámení se základními dovednostmi antistresového chování.

Každá účastnice obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

Program:

 • Analýza důležitosti a naléhavosti úkolů při slaďování rodinného a pracovního života
 • Čas a jeho vnímání
 • Hospodaření s časem
 • Činitelé narušující hospodaření s časem („zloději času“)
 • Čas a plánování
 • Kritické situace
 • Strukturování společného času
 • Od hospodaření s časem k času pro život
 • Stanovení výchozího bodu (praktická cvičení + skupinová diskuse)
 • Základní principy Time Managementu 4. generace
 • Mentální mapy
 • Nedostatek času jako stresový faktor