AC: Přehled uslutečněných seminářů projektu AC

05.12.2010 12:36

20. 10. 2009 - Podmínky pro vstup do podnikání
21. 10. 2009 - Úvodní konference projektu
27. 11. 2009 - Plánování nákladů v podnikání jako jeden z klíčových faktorů úspěchu
14. 1. 2010 - Time Management při slaďování rodinného a pracovního života
20. 1. 2010 - Daňová problematika pro začínající podnikatelky
26. 1. 2010 - Pracovní právo pro ženy podnikající v oblasti služeb péče o děti
23. 2. 2010 - Komunikační a prezentační dovednosti pro ženy, které chtějí začít podnikat
11. 3. 2010 - Jak být vidět a dělat marketing pro ženy podnikající v oblasti služeb péče o děti
18. 3. 2010 - Podmínky pro vstup do podnikání
21. 4. 2010 - Základy daňové evidence a účetnictví pro ženy, které chtějí začít podnikat
28. 4. 2010 - Sebepoznání jako nástroj pro sladění rodiny a práce
14. 5. 2010 - Plánování nákladů v podnikání pro ženy podnikající v oblasti služeb péče o děti
3. 6. 2010 - Daňová problematika pro ženy, které chtějí začít podnikat
22. 6. 2010 - Jak lépe sladit rodinu a podnikání s využitím moderních technologií
29. 6. 2010 - Jak být vidět a dělat marketing pro ženy, které chtějí začít podnikat
29. 7. 2010 - konzultační den pro začínající podnikatelky s odborníkem v oblasti grafiky
4. 8. 2010 - osobní coaching v oblasti sladění pracovního a rodinného života pro podnikatelky
5. 8. 2010 - konzultační den pro začínající podnikatelky s odborníkem z Živnostenského úřadu
12. 8. 2010 - konzultační den pro začínající podnikatelky s odborníkem v oblasti tvorby podnikatelského plánu
18. 8. 2010 - konzultační den pro začínající podnikatelky s odborníkem v oblasti marketingu
1. 10. 2010 - PODNIKATELSKÝ PLÁN pro ženy, které chtějí začít podnikat
21. 10. 2010 - Jak využít internet pro podnikání začínajících podnikatelek
3. 12. 2010 - Time Management při slaďování rodinného a pracovního života