AC: Coaching v oblasti slaďování pracovního a rodinného života

25.11.2010 01:01

V rámci Asistenčního centra pro podporu podnikání žen ve Zlíně jsme pro Vás připravil

Osobní coaching v oblasti slaďování pracovního a rodinného života
Coaching bude probíhat dne 25. 11. 2010 ve 23. budově areálu Svit ve Zlíně (ulice Vavrečkova 5262).


Metoda samotná je založena na mnohaúrovňovém koučovacím procesu: Prvoplánově jde o nalezení a jasné vymezení cíle, kterého chce klient dosáhnout, s následným vyhledáváním vhodné cesty k němu (sladění rodiny a podnikání). Paralelně s tímto zaměřením na cíl, jako "vedlejší produkt", dochází ke zlepšování sebereflexe, sebedůvěry, sebevědomí, sebeúcty. Dále schopnosti rozhodovat se a také se zvyšuje schopnost přijímat větší odpovědnost. Skrze změny myšlení a postojů a zlepšování vztahu k sobě sama se rozšiřuje pole možností daného člověka. Zpřístupňují se zejména jeho vnitřní zdroje. Za podmínky, že klient je ochoten přijmout odpovědnost, tedy samostatně volit a rozhodovat, lze koučování považovat za univerzální metodu dosahování stanovených cílů. Koučování odstraňuje obavy, strach a stres. Řeší problém vyhoření a umí pracovat i s organizací času a sil.

Veškeré služby v rámci Asistenčního centra pro podporu podnikání žen ve Zlíně jsou ZDARMA!